Achtergrond Transparantiebenchmark en Vebego

De Transparantiebenchmark is een instrument van het ministerie ter bevordering van transparantie in de maatschappelijke verslaglegging. Als onderdeel van het onderzoek worden jaarlijks de 500 grootste bedrijven van Nederland getoetst, evenals beursgenoteerde ondernemingen, universiteiten, staatsdeelnemingen en vrijwillige deelnemers. De transparantiebenchmark meet de transparantie in verslaglegging en velt geen inhoudelijk oordeel over de concrete activiteiten of resultaten op het gebied van MVO van een onderneming.

 

Basis voor de score is de publiekelijk beschikbare informatie over het verslagjaar 2014. Tevens is het belangrijk dat het verslag periodiek wordt uitgegeven en de status heeft van verantwoordingsinformatie. Informatie op websites komt in aanmerking mits hier in de periodieke verantwoordingsinformatie expliciet en gedetailleerd naar wordt verwezen. De transparantie is dus niet in brede zin beoordeeld. Dit betekent dat toespreken, verslagen van stakeholdersbijeenkomsten, persberichten, steun aan goede doelen etc. niet is meegenomen in de beoordeling.

 

Vebego behoort tot de bedrijven die participeren in de Transparantiebenchmark. Ons jaarverslag over 2013 is beoordeeld met 128 punten, waarbij wij hoog scoren op de onderdelen managementaanpak (21 punten), duidelijkheid (20 punten) en responsiviteit (20 punten). Dit betekent dat de verslaglegging op deze site wordt meegenomen in de beoordeling van onze transparantie.

 

Vebego en onze bedrijven vinden transparantie belangrijk. De Vebego bedrijven vertalen dit naar onder andere de MVO Prestatieladder en de ISO26000. Met de MVO Prestatieladder leggen bedrijven verantwoording af daar waar het gaat om hun MVO beleid. Hago Nederland heeft in 2014 niveau 4 gehandhaafd en Hago Zorg heeft in 2014 niveau 3 behaald.
Terug naar boven