Begrippenlijst

Begrip/term Artikel
@lly Van betekenis zijn voor die ander; Flex@lly at work
Alpha D3 Fogging Directieverslag
App Flex@lly at work; Wearables nóg niet breed gedragen
Betekenisvol werk Betekenisvol werk; Close to you update
Bouwreizen Vebego Foundation
Close to You Close to you update
Community De magie van Yask; Flex@lly at work
Corporate Governance Corporate Governance
Corporate Governance code Corporate Governance
Duurzaam Duurzaam Wagenpark 2014; Grip op de keten
Duurzame inkoop Grip op de keten
ERP-Systeem Bericht van de Raad van Commissarissen
Facility Management Bericht van de Raad van Commissarissen; Waardevol
Family Statement Family Statement; Waardevol
Flexpools Directieverslag
Geconsolideerd Key Figures 2014; Directieverslag; Gemanaged Geconsolideerd
Gemanaged Key Figures 2014; Directieverslag; Gemanaged Geconsolideerd
Huishoudelijke Hulp Directieverslag
Homebases Directieverslag
Hospitality De magie van Yask
IMC Weekendschool Vebego Foundation
Innovatie Family Statement; De magie van Yask
Interne audits Afbakening proces en verificatie van maatschappelijke verslaglegging
Intramurale zorg Waardevol
Jaarrekening Samengevatte jaarrekening Vebego International 2014; Vebego Foundation Jaarrekening 2014
Joint ventures Key Figures 2014; Directieverslag; Gemanaged Geconsolideerd
Kernlanden Directieverslag; Onze Vebego bedrijven; Vebego op de kaart
Key Figures Key Figures 2014
Kwaliteitskeurmerk Directieverslag
Mobiele intakepunten Directieverslag
MRSA bacterie Directieverslag
MVO prestatieladder Stakeholdersanalyse
MVO verslaglegging Afbakening proces en verificatie van maatschappelijke verslaglegging
Norovirus Directieverslag
Omzetontwikkeling Directieverslag
Ondernemerschap Close to you update
Online Flex@lly at work; Van betekenis zijn voor die ander; Waardevol
Participatiewet Waardevol
Pop-up Office Pop up Office
Prestatieindicatoren Afbakening proces en verificatie van maatschappelijke verslaglegging
Raad van Bestuur Corporate Governance; Waardevol
Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen; Corporate Governance
Resultaatontwikkeling Directieverslag
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Key Figures 2014; Van betekenis zijn voor die ander; Directieverslag; Close to you update
Risicomanagement Directieverslag
Robotisering Robotisering binnen Vebego
Samenwerkingsverbanden Directieverslag
Schiphol Directieverslag
Schoonmaak cao Directieverslag
Smartwatch Wearables nóg niet breed gedragen
Solvabiliteit Samengevatte jaarrekening Vebego International 2014
Succesfactoren Succesfactoren; Samenwerken aan perspectief
Stakeholders Stakeholdersanalyse
Transparantiebenchmark Afbakening proces en verificatie van maatschappelijke verslaglegging
Triple-T Directieverslag
Vebego DOET Vebego Foundation
Vebego Foundation Vebego Foundation; Waardevol
Wearables Wearables nóg niet breed gedragen; Waardevol
Wet- en regelgeving Directieverslag
Wet Werk en Inkomen Directieverslag
Wet Werk en Zekerheid Directieverslag
Whitepaper De magie van Yask
WMO Directieverslag
Zorg Directieverslag

Terug naar boven