Grip op de keten
Vebego Foundation
Bestuur

Close to You update

Punt op de Horizon


In 2012 hebben wij een aantal doelen gesteld. Deze reis hebben wij nu voor de helft afgelegd. De vraag is dan, waar staan we nu?  


Een duurzaam betere prestatie

Onze winstgevendheid is in 2014 verbeterd. Maar we hebben nog een lange weg te gaan, want uiteindelijk willen wij naar een EBIT resultaat van 4,5%. Onze solvabiliteit is dik in orde en onze indirecte kosten zijn lager dan in 2013.

De organisatie is minder geïnstitutionaliseerd en er wordt meer projectmatig gewerkt. De balans tussen ondernemerschap, innovatie en resultaatgerichtheid blijft een uitdaging.

Portfoliodoelen
Onze portfolio hebben wij versterkt in de kernlanden Nederland, Zwitserland en België. Onze activiteiten in Frankrijk hebben wij beëindigd, omdat wij hier niet in staat bleken een stevige positie te bouwen. Duitsland blijft een interessant land, waar wij meer ervaring op willen doen met kleinere activiteiten in facilities en zorg. Door het wegvallen van Engeland en Frankrijk in de laatste jaren is ook de complexiteit van onze portfolio afgenomen.

 

Ken je kapitaal
Onze mensen zijn ons kapitaal. Om goed werkgeverschap invulling te geven, staan er na de twee onderzoeken over ‘Betekenisvol werk’ een aantal initiatieven in de steigers. Een daarvan is het ontwikkelen van HR tooling om Betekenisvol werk meetbaar te maken.

 

Volgende punt op de horizon
Hoewel we de ingeslagen weg van Close to You 2016 blijven volgen, kijken we ook verder vooruit. Daarom zijn we in 2014 gestart om de volgende stip op de horizon te bepalen. Dit gaan we komend jaar vertalen naar strategie en organisatie, ook omdat het einde van Close to You 2016 nadert. Een onderdeel daarvan is onze investeringsstrategie voor de komende drie jaren onder de loep te nemen vanuit onze bestaande Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE)-structuur. Waar gaat ons dat brengen? Zijn er blinde vlekken en wat zijn de opties? 

Al met al is een groot aantal stappen in de goede richting gezet, maar is er ook nog veel te doen.

 

 

 
Terug naar boven