Corporate Governance
Directieverslag
Jaarrekening

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2014 aan te bieden. De jaarrekening 2014 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om het resultaat over 2014 toe te voegen aan de overige reserves. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2014 vast te stellen.

 

De Raad van Commissarissen (RvC) kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen boekjaar. De diverse besluiten en resultaatgerichte aanpak werpen hun vruchten af. Soms bleek dat ingrijpende verandering van organisaties nodig was, maar Vebego houdt bij alle besluiten de lange termijn doelen voor ogen. Vebego kan trots zijn op het resultaat dat is neergezet.

 

In 2014 hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden van de RvC. Terugkerende zaken die in de vergaderingen aan de orde kwamen, waren onder andere de voortgang van de strategie Close to You 2016, investeringsprojecten en de operationele en financiële stand van zaken. Bij één van de vergaderingen was tevens de externe accountant aanwezig. Specifieke onderwerpen die de aandacht van de RvC hadden in 2014 waren de portfolio- en investeringsstrategie voor de komende drie jaar, de strategische richting van het bedrijfsonderdeel Facility Management, de tak van Personeelsdiensten en het ERP programma. Ook de vele veranderingen in wet- en regelgeving stonden op de agenda. Naast de vier reguliere vergaderingen heeft de RvC in 2014 een bedrijfsbezoek gebracht aan de Zwitserse bedrijven.

 

We zien 2015 ook met vertrouwen tegemoet. We spreken onze waardering uit voor de directie en alle 40.381 medewerkers van Vebego. Een compliment voor het resultaat dat is bereikt door al hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar. Zij mogen trots zijn op zichzelf en het bedrijf. Wij wensen hen dan ook veel succes toe voor 2015 en zullen de nieuwe uitdagingen die op ons pad komen samen met hen aangaan.

 

was getekend:

 

Raad van Commissarissen

 

- Drs. G.J. Beijer, voorzitter

- A. Vos, vicevoorzitter

- T.A. Goedmakers

- Drs. A.N.A.M. Smits

- L.M. Sondag

 

Voerendaal, 4 juni 2015

 

 

Terug naar boven