Vebego op Twitter
Bericht van de Raad van Commissarissen
Bestuur

Corporate Governance

Vebego is geen beursgenoteerde onderneming. Daarom is de Nederlandse Corporate Governance Code niet op ons van toepassing. Toch nemen we ons corporate governance beleid serieus.

We geven hieraan invulling met een eigen code, waarin onze visie op corporate governance wordt weergegeven. De code is door Vebego zelf opgesteld en gebaseerd op de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Vanwege de eigendomsstructuur en het feit dat Vebego geen beursgenoteerde onderneming is, zijn sommige bepalingen evenwel niet van toepassing. Daarnaast zijn er bepalingen toegevoegd welke verband houden met het familiale en internationale karakter van het bedrijf.

Het is niet de bedoeling dat de uitgangspunten van de code de ondernemingsdynamiek verstikken. De uitgangspunten moeten bijdragen aan een goed, maar ook flexibel bestuur van het bedrijf. Daarom is deze code een dynamisch document, dat onder invloed van nieuwe ontwikkelingen en problematieken steeds zal worden bijgewerkt.

In 2014 is er geen aanleiding geweest om de code bij te werken. Er zijn geen wisselingen of aanvullingen in de Raad van Bestuur of in de Raad van Commissarissen geweest. Wel is per 1 januari de portefeuille Products & Systems overgegaan van Ronald Goedmakers naar Steph Feijen. Zwitserland is per 1 januari in de portefeuille van Ronald Goedmakers ondergebracht.

2015 wordt het jaar waarin we de code weer eens goed onder de loep gaan nemen. En er wordt alvast vooruit gekeken naar opvolging van een van de leden in de Raad van Commissarissen.

Wilt u de Corporate Governance Code van Vebego inzien? Dat kan! Download hier het document. 

Download het document
Terug naar boven